Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Προσφερόμενα προγράμματα περιόδου Οκτωβρίου 2014 – Μαΐου 2015Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014 – Μαΐου 2015 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΩΡΕΣ
1.1
Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση
Επιχειρήσεων
25
1.2
Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική
 Επιχειρηματικότητα
50
1.9
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
1.10
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25
1.12
Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών
25
2.1
Περιβάλλον & καθημερινή ζωή
25
2.5
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25
2.7
Αστικοί λαχανόκηποι
25
2.9
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
25
3.1
Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
3.2
Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.4
Διαδικτυακά εργαλεία & υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)
25
4.4
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
25
4.5
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
25
4.6
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.7
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.8
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.9
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.10
Ρωσικά για τον τουρισμό  (Α1-Α2)
25
5.1
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής & προσωπικής ζωής

25
5.5
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
5.9
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην
καθημερινή ζωή
25
6.1
Ιστορία της Τέχνης
25
6.2
Εικαστικό εργαστήρι
50
6.3
Φωτογραφία
25
6.4
Κινηματογράφος
25
6.5
Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο
50
6.6
Θεατρικό Εργαστήρι
 (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
50
6.8
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
50
6.9
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής  Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Δελτίο Τύπου

Διαβάστε το  Δελτίο Τύπου για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων της περιόδου Οκτωβρίου 2014 – Μαΐου 2015  που θα υλοποιήσει το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στο 

 Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης (Λεονταρίου, Κάντζα).

Τηλ. : 2106033160
email: kdvmpallinis@gmail.com