Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση

Με αφορμή ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει προσδιοριστεί από το φορέα υλοποίησης του Έργου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) η ακριβής ημερομηνία.
Οτιδήποτε νεότερο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.
Η καθυστέρηση οφείλεται σε νομικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν και αφορούν στην πρόσληψη, πληρωμή και ασφάλιση των εκπαιδευτών σε πανελλαδικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, για την καθυστέρηση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Παλλήνης και το Κ.Δ.Β.Μ.
 Όπως πάντοτε οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά λίγες ημέρες πριν την έναρξη του τμήματος, για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση.
Το εν λόγω Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο).