Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Νέες ενάρξεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Με επιτυχία ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 15 εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην Ιταλική και Αγγλική γλώσσα Α1 & Α2 επιπέδου, στην Τουρκική και Γερμανική γλώσσα Α1 επιπέδου, σε Επεξεργασία κειμένου, Κοπτική - ραπτική και Εικαστικά.
Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο προβλέπεται να ξεκινήσουν ακόμη: τμήμα Διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων, τμήμα Social media, τμήμα Ιταλικών για τον τουρισμό, τμήμα Οικιακής μελισσοκομίας κλπ.